Bodi tribe man, Omo Valley, Ethiopia by Eric Lafforgue on Flickr.

Bodi tribe man, Omo Valley, Ethiopia by Eric Lafforgue on Flickr.